ПАЦ

Теми лекцій

на кафедрі хірургії та дитячої хірургії

для лікарів-курсантів ПАЦ за спеціальністю “Дитяча хірургія”

 

Циклактуальні питання дитячої хірургії та організації поліклінічної  допомоги дітям з хірургічною патологією

Лекції_ПАЦ.doc

 

№ п/п Тема Кількість

годин

1. Організація  хірургічної допомоги населенню на сучасному етапі. Санітарно-протиепідемічна робота в хірургічній службі. Питання реабілітації та експертизи працездатності. Питання етики і деонтології в професійній діяльності хірурга. Правові основи хірургічної допомоги. Питання управління, економіки, планування та санітарної статистики в хірургічній службі 2
2. Захворювання в торакальній хірургії, які потребують невідкладного втручання: пневмоторакс, сторонні тіла трахеї та бронхів, легенева кровотеча, плеврити, медіастиніт, сторонні тіла та травма стравоходу, опіки стравоходу, травма грудної клітки, гемоторакс. 2
3. Гнійні захворювання кісток (гострий, хронічний остеомієліт; активні форми остеомієліту). Гнійні захворювання серозних порожнин (перитоніт, залишкові гнійники черевної порожнини). 2
4. Найчастіші доброякісні (гемангіоми, лімфангіоми, тератоми, пігментні плями) та злоякісні (середостіння, черевного та позачеревного простору) пухлини. Лімфогранулематоз і лейкози. 2
Разом 8

Комментарии закрыты