Хірургія

Тематичний план

практичних занять на кафедрі хірургії і дитячої хірургії

з хірургії для студентів 5 курсу медичного факультету

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. Біль в області серця, порушення серцевого ритму, артеріальна гіпотензія

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. Біль у кінцівках, біль в животі, гепатомегалія і гепатоліенальний синдром, портальна гіпертензія.

Хірургія_5 курс_медичний.doc

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. Біль в області серця, порушення серцевого ритму, артеріальна гіпотензія
1. Обстеження хворих з хірургічною патологією серця.

Забезпечення операцій на серці та крупних судинах. Загальні питання диференційної діагностики захворювань серця. Показання та протипоказання до пересадки серця. Умови зберігання донорського серця та його транспортування.

2. Хронічна ішемічна хвороба серця.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Хронічна ішемічна хвороба серця. Післяінфарктна аневризма серця. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

3. Перикардити.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Перикардити (гострі перикардити, випітні перикардити, хронічні перикардити). Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

4. Порушення ритму.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Порушення ритму. Брадикардія. Тахікардія. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

5. Вроджені вади серця.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Вродженні вади серця: уроджений стеноз устя аорти, відкрита артеріальна протока, дефект міжпередсердної перегородки, дефект міжшлуночкової перегородки, тетрада Фалло, атрезія тристулкового клапана. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

6. Надбанні вади серця.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Надбанні вади серця: стеноз лівого атріовентрікулярного отвору (мітральний стеноз), недостатність лівого передсердньошлуночкового клапана (мітральна недостатність), аортальні вади серця (аортальний стеноз, аортальна недостатність). Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

7. Обстеження хворих з хірургічною патологією судин. Захворювання грудної клітини. Уроджені вади розвитку судин.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Захворювання грудної клітини (синдром верхньої апертури, хвороба Мондора, хвороба Тітце). Уроджені вади розвитку судин (артеріо-венозні дисплазії, коарктація аорти, синдром атипової коарктації аорти, ізольований стеноз легеневої артерії). Гемангіоми. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

8. Аневрізми аорти та периферичних артерій.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Аневрізми аорти та периферичних артерій. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

9. Облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок (облітеруючий атеросклероз, неспецифічний аортоартеріїт, облітеруючий тромбангіїт). Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

 

10. Облітеруючі ураження гілок дуги аорти.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Облітеруючі ураження гілок дуги аорти (порушення  прохідності брахіоцефальних судин, захворювання судин мозку, недостатність кровообігу верхніх кінцівок, стиснення підключичних судин та нервів). Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

11. Облітеруючі захворювання вісцеральних гілок аорти.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Облітеруючі захворювання вісцеральних гілок аорти. Ішемічна хвороба органів травлення: хронічна ішемічна хвороба органів травлення, гострі порушення мезентеріального кровообігу (інфаркт кишечнику). Аневризма черевної аорти. Захворювання ниркових артерій. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

12. Гостра артеріальна непрохідність.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Тромбози та емболії (гостра артеріальна непрохідність). Пошкодження кровоносних судин. Захворювання мілких артерій та капілярів (діабетична ангіопатія, хвороба Рейно, геморагічний васкуліт, Особливості перебігу атеросклерозу у хворих на цукровий діабет. Синдром діабетичної стопи. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

13. Хронічна венозна недостатність.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Вродженні венозні дисплазії (синдром Кліппеля-Треноне-Вебера, хвороба Паркса-Вебера). Хронічна венозна недостатність (варикозне розширення вен нижніх кінцівок, післятромбофлебетичний синдром, трофічні виразки венозної етіології). Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

14. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен. Гострі тромбози глибоких вен нижніх кінцівок. 

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен. Гострі тромбози глибоких вен нижніх кінцівок. Синдром Педжета-Шреттера. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

15. Емболія легеневої артерії. Вади розвитку лімфатичних судин.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Емболія легеневої артерії. Вади розвитку  лімфатичних судин. Лімфедема. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

Синдром портальної гіпертензії.

Диференційна діагностика. Клініка та діагностика (методи дослідження).

Синдром портальної гіпертензії. Цироз печінки. Етіологія, патогенез, класифікація. Лікування та профілактика. Прогноз.

 

 

 

 

Комментарии закрыты